Produktinformation:
Ika-Line oplyser om varens væsentlige egenskaber, og for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@ikaline.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Ika-Line accepterer ordren. Alle priser er vist ekskl. Moms på siden, og inkl. Moms ved kassen.

Intet salg til private!

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på IkaLine.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra IkaLine.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til ika-line.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Ika-Line er først indgået, når Ika-Line ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til vores betalingssystem i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Betalingsinstanserne. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Ika-Line. Betaling er i regelen forud. Undtagelsen er offentlige kunder, der handler via EAN

Ved bestilling og køb på kredit, skal anførte betalingsfrit overholdes. Der opkræves Kr. 100,- pr. rykker og sagen overgives uden videre til retslig inkasso ved for sen indbetaling. Køb på kredit kræver individuel aftale.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Ika-Line indenfor rimelig tid efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Ika-Line har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Ika-Line´s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Ika-Line, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Ika-Line´s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Ika-Line’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Ika-Line afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber. Der ydes 1 års reservedelsgaranti- Det er normalt indenfor industriudstyr, at der udstedet 1 års garanti på dele (komponent/reservedelsgaranti). Dette gælder således ikke på timeløn til fejlfinding og udbedring.

Fragt:
Ifølge dansk CMR-lovgivning, er det modtageren som har ansvaret ved modtagelse af godset.
Husk, derfor at tjekke din forsendelse for eventuelle fragtskader FØR vognmanden kører, og INDEN der kvitteres for modtagelsen.
Er der fejl eller mangler, skal dette bemærkes på fragtbrevet. Skjulte skader skal reklameres straks efter modtagelsen og fejlen er konstateret

Fortrydelsesret
Der er som udgangspunkt ingen fortrydelsesret. Udtagelsesvis kan der indgås aftale om returnering af varen, hvis kunden har har fortrudt sit køb. Det skal dog ske senste 7 dage efter levering. Det er et krav, varer returneres original emballage og i samme ubrugte stand som da de blev leveret. Fragtomkostninger tur og retur refunderes ikke. Der opkræves et returneringsgebyr på 15% af prisen for varen, dog mindst 500 kr. excl. moms, som dækker fragt og håndteringsomkostninger.

Bestillingsvarer refunderes ikke medmindre andet er særskilt skrevet på fakturaen.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark, eller et anerkendt fragtselskab med mulighed for tracking – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Ika-Line betaler differencen på det fakturerede beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand og i original emballage. jfr. ovenstående beskrivelse, der kræves dog aftale om dette, og en gyldig grund.

IKA-LINE STORKØKKEN A/S
Saturnvej 5
7430 Ikast

CVR: 29604606

 

Forbehold for ændringer:
Ika-Line forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.