ÅBNINGSTIDER
Ring og aftal tid for besøg på tlf : 97 25 23 28

PRISER
Alle priser er i danske kroner excl. moms.
Gældende priser, er de priser der vises på Ika-Line’s hjemmeside,
den dag en handel indgås.

EJENDOMSFORBEHOLD
Ika-Line Storkøkken A/S forbeholder sig ejendomsretten
over de solgte maskiner, indtil det fulde fakturabeløb er betalt.

LEVERING/MONTERING
Levering efter aftale.
Tilslutning til el – vand – gas skal altid udføres af en autoriseret håndværker.
Udgifter hertil skal betales af kunden selv.